Аз съм баба ви Мара :) – humorous poem written in northeastern dialect

( да съ чите млогу меку) 🙂

Малку дървен мат’риял съм струпала,
да ми е спукойну чак ду зимътъ!
На кокошкити наквасих супата,
и претупах ‘ сичкити килими.

Зарантъ съм къпала прасету.
Леле, колку плевели отъргах!
Посля ‘одих да пасъ тилету
и таман пу тъмнало са върнах.

Вичертъ запалиф дажи печкътъ!
Нищу, чи ‘а цъфналу навънка.
Ф стаята йе ладну! Буболечкити
и кумарити пучти са гътнаха.

Тръснах малку пепел, смесих плявата
със онуй, да н’ казвам, ут гадинкити.
Кака Дора тъй си наторявала.
Млогу й вър’ят, затуй, латинките!

Гледам, чи синоту замирисалу.
Доста гу намокри. Дъждувети!
Саму кът’ пумисля и мъ фтриса.
Можи да съм баба, ма съм дЕти!

Малей, да н’ забра’я серияла!
Зарат негу ставам очилата.
Иначи да бешех изкуфяла,
дет’ ми дума някуй път снахата…

Глей ги! И глухарчеутъта плъзнале!
Звук кълвачов чука пу дървата.
Дърта съм, мъ на! Не си омръзвам!
Къту устарей чиляк жувей с душъта.

Прочети още: http://www.stihovebg.com/Poeziya/Humoristichna/Az-sam-baba-vi-Mara-/104143.html#ixzz1fT1ayS9O

I Am Your Grandma Mara (translation)

A little timber I have amassed
to be I calm far to the winter.
The soup of hens I have messed
and all the carpets – beaten.

I washed the pigs at first sun rays
Wow how many weeds I scraped.
Then the calves I went to gaze,
it seems I was at home too late.

The fire even lit at dusk
Never mind outside it’s blooming.
It is cool in rooms. The bugs
and mosquitoes down are trembling.

I powdered ash and mixed the chaff,
plus that one of the atomy – not calling
Big sister Dora so dugs the stuff
that’s why the nasturtium so well is going.

What to see – the hay is smelling.
It is wet, wet, wet. The rain’s fault it is.
Only when I think and – fevering!
I may be a goody but with infant bliss.

Not to forget the soap opera amazing!
Because of it I get spectacled, right?
Otherwise, I would get mad and crazy
That’s how calls me sony’s bride.

Look at them! The dandelions – overspread
A noise of woodpecker I can hear jolly.
I am aged but here! It doesn’t make me sad
Getting old, you live with soul yours only.

 Vesislava Savova/ Весислава Савова

Реклама
Categories: Uncategorized | 6 коментара

Избавена от избавления…

Не се надявам. Чакам да се случи –
избавена от всички избавления.
Живея просто. Както пее ручей,
и както Господ прави Сътворението.

Под клоните на есенна маслина
се моля да се върнат синовете ми,
които търсят другаде Родина.
А тук ги връщат само погребения.

Aко успея – чакането свършва,
почти като безкрайната ми гордост.
Очите ми са огледални църкви
за двете отражения на Господ.

Redeemed of Redemption

 

No hope. To happen I’m waiting –
redeemed of whole redemption.
I live just like spring is singing
and like God makes the Creation.

Under branches of an autumn olive
I pray for my sons’ returns too late,
who look for motherland elsewhere
But coming back for someone’s grave

If I make go – the waiting finishes,
almost like my so endless pride.
My eyes are only mirror churches
for two reflections of the God.

превод- Весислава Савова( Vesislava Savova)

Categories: Uncategorized | 6 коментара

„Камен бряг“ (детайл) / part of „Kamen Bryag“

part of "Kamen Bryag"

акварелни моливи

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

„Камен Бряг“ / „Kamen Bryag“


размер(size): 35/50

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

„Ледената гора“(детайл) / part of „The ice forest“

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

„Ледената гора“ / „The ice forest“


размер(size): 50/70

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

илюстрация към „Приказка без край“(детайл) / part of illustration of „Neverending Story“

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

илюстрация към „Приказка без край“ / illustration of „Neverending Story“

размер(size): 35/50

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

„Светеща вода“ / „Shiny water“

Размер(size): 35/50

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

„Скалният човек“(детайл) / part of „The man in rocks“

Categories: Uncategorized | Вашият коментар

Блог в WordPress.com.